Gan, Mechina & Aleph Class: Mrs. Gluckman
Bet & Gimel Class: Ms. Held
Dalet & Hei Class: Mrs. Fox
Vov Class: Cantor Prosnitz
Hebrew High Class: Rabbi Rubenstein

Office Staff:
Lead Teacher: Mrs. Fox
Assistant: Mrs. Goodwin